Hartjesdagen

Info voor ondernemers
Info voor bewoners

Programma Hartjesdagen 2015

De Stichting Hartjesdagen is in 2009 opgericht door de ondernemers van de Zeedijk. Het belang van de Hartjesdagen is het bevorderen van de buurtgebondenheid en het stimuleren van het economisch profiel van de Zeedijk en de directe omgeving van de oude binnenstad. De Zeedijk en haar nautische omgeving zullen met haar “eeuwenoude” imago op de kaart moeten blijven staan omdat deze onlosmakend verbonden is met de historie van onze stad en verdiend daarom ons aller aandacht.

schilderij

Hartjesdag Zeedijk – Johan Braakensiek 1926

Voor de oorsprong van de Hartjesdagen (derde weekend van augustus) gaan we terug naar de Middeleeuwen. Hertjesdag: het “gewone” volk kreeg in de bossen rondom Haarlem één keer per jaar, op de derde maandag in augustus, toestemming van de landeigenaar om op de hertjes te jagen. De buit werd mee naar huis genomen en aan grote spitten gebraden. Het feestmaal werd onder het genot van vele pullen bier verorberd en daarna gaf men zich over aan zang en dans. Langzamerhand zakte het festijn af in de richting van Amsterdam en kreeg in de loop van de tijd een steeds meer carnavalesk karakter.

Vooral in de Jordaan, de Haarlemmerbuurt en op de Zeedijk werd Hartjesdag hartstochtelijk gevierd.

titelalgemeen copyHet was een feest van vrijheid en blijheid. Oudere buurtbewoners kunnen zich nog herinneren hoe een bonte stoet van verklede mensen al dansend en zingend over de Zeedijk en de Warmoesstraat naar de Dam trokken en weer terug. Voor de kinderen was het ook feest. De meisjes kregen een matrozenpakje aan en de jongens een jurk. In 1942 verboden de Duitsers de viering van Hartjesdag en dat leek het einde in te luiden van deze eeuwenoude traditie.

In 1997 werd door de ondernemers van de Zeedijk en in samenwerking met de NV Zeedijk dit feest op nieuw geïntroduceerd. En in de afgelopen jaren van een buurtfeest uitgegroeid tot evenement waar veel bezoekers op afkwamen.

In 2013 waren er geen Hartjesdagen: gebrek aan fondsen was de reden.
En ook in 2014 werd besloten het feest niet door te laten gaan.

In het kort kwam het er op neer, dat de enorme toestroom van bezoekers ervoor heeft gezorgd dat de eisen voor de veiligheid van al die mensen strenger zijn geworden en daardoor zijn de kosten voor de beveiliging, verkeersregelaars en ehbo-ers flink gestegen. De financiering en grootste deel van de organisatie van de Hartjesdagen is in het verleden door NV Zeedijk gedaan. Sinds 2009 wordt het door de Stichting Hartjesdagen georganiseerd. Waarvan slechts één keer met subsidie van de Gemeente Amsterdam. Alle andere keren werden/worden de kosten gedragen door een handjevol ondernemers (horeca-, en andere ondernemers). Opera-am wordt nog steeds voor het grootste deel gesponsord door de NV Zeedijk. De ingrediënten voor de buurtbrunch worden door, vooral lokale, ondernemers gratis verstrekt (Brood, bloemen, koffie, sinaasappels, etc.). Grotere leveranciers (groothandels en brouwerijen) dragen op verschillende manieren ook bij.
Buurtbewoners en vooral ondernemers helpen mee om bijv. tafels te dekken, hun raam beschikaar te stellen voor Opera-am, etc..
Er is regelmatig contact met álle ondernemers op en rond de Zeedijk. Er worden aan vooral de retailers in het gebied ideeën voorgelegd, die ervoor kunnen zorgen dat ook de detailhandel meer profiteert van Hartjesdagen. Ook bewoners worden betrokken bij het feest.
Bij voldoende interesse worden deze ideeën in het programma opgenomen en t.z.t. bekend gemaakt.
Hartjesdagen is een bijzonder feest, dat in de loop der tijd kleinere en grotere veranderingen heeft ondergaan. Zo is tegenwoordig het volkse van het feest net zoveel deel van de “Zeedijksfeer” als de input van de gay-scene en drag queens

Om de identiteit van ons Hartjesdagenfeest te bewaken en tegelijkertijd de kosten beheersbaar te houden, is voortaan gekozen voor een andere inrichting van het feest. Ideeën van verschillende ondernemers en bezoekers zijn in dit nieuwe plan verwerkt. Alle hoogtepunten op één dag organiseren is, door de drukte, geen doen. (Productietechnisch is dit voor de vrijwilligers zeer zwaar, crowd-management is veel duurder en dan zijn er de mogelijke consequenties (weer hogere eisen?) voor volgende keer als het uit de hand loopt).

Er wordt weer gekozen voor twee dagen.
Oorspronkelijk was Hartjesdag altijd op een maandag. Dat willen we nu ook weer doen.
De zondag wordt “Zeedijkdag” – van en voor de buurt.
Op Zeedijkdag is er de buurtbrunch, Drakendans, Zeedijkkoor, Opera. Dit zal natuurlijk niet alleen buurtbewoners aantrekken, maar de insteek is dat dit de dag voor alle Zeedijkbewoners, -ondernemers, -gebruikers is. Samen eten, samen gezellig meezingen met het Duet uit de Parelvissers.

De maandag: “Hartjesdag”
Hartjesdag: Oorspronkelijk een dansen-op-straatfeest. Mannen verkleed als vrouwen en vrouwen verkleed als mannen. Van heel simpel, met een getekende snor, tot uitvergrote Conchita’s, tot Glamour Queens van Rio de Janeiro-kaliber. De hele dag alleen maar Hartjes en Queens. Een dag met een heel eigen karakter. Met de verkiezing van Hartje en Queen.

Stort nu een donatie naar NL72 RABO 0117 8890 67 Stichting Hartjesdagen, Amsterdam o.v.v. Hartjesdagen donatie en help Hartjesdagen ook in de toekomst mogelijk te maken!

Een onderzoek naar de Hartjesdagen door Rosa Posthoorn

Website Stichting Hartjesdagen
Stichting Hartjesdagen op Facebook

Volg het bord Hartjesdagen van Biz op Pinterest.